logo bfb

logo einder

Vriendenclub Juliana logo zwarte achterkant

De muziek vereniging is aangesloten bij de Brabantse bond van muziekverenigingen, welke bond op haar beurt weer deel uitmaakt van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden in Nederland.

Onze vereniging kent diverse onderling samenhangende deelterreinen, zie bestuur en organisatie. Op elk van die terreinen neemt het bestuur besluiten en maatregelen die lang niet altijd op een expliciet vastgesteld beleid zijn gebaseerd

Een beleidsplan waarin het beleid in hoofdlijnen is vastgelegd is hiervoor een goede leidraad.

Klik hier om het beleidsplan in te kunnen zien

Contactgegevens

Muziekvereniging Juliana
Postbus 1030
5710 BA Someren-Eind
info@muziekverenigingjuliana.nl

Agenda

7 juni 20
14:30 -
Slagwerkgroep concert Sonnehove
1 juli 20
20:00 - 22:15
Slagwerkgroep laatste repititie